Talentáč 2021 - Hľadáme talenty
Prihláste Vaše dieťa
na najväčší animačný program
na Dolnom Liptove!
Prihlásiť

Čo tam robíme?

Tvoríme

Hráme sa

Športujeme

Cestujeme

Stretávame talenty

učíme sa cez zážitky