Info

Vymeňte REKREAČNÉ POUKAZY
za krásne zážitky vašich talentov!

Turnusy, ktoré sa uskutočnia a miesta zrazu:

1. TURNUS 5.-9.7.2021
A. skupina: L. Sliače, tribúna 1. OFC, ul. K Medokýšu
B. skupina: L. Sliače, ZŠ J. Hanulu (dielne)
C. skupina: Ružomberok-Černová, telocvičňa ZŠ A. Hlinku

2. TURNUS 12.-16.7.2021
A. skupina: Likavka, futbalové ihrisko, ul. Za ihriskom
B. skupina: Likavka, hasičská zbrojnica, ul. Mlynská
C. skupina: Lisková, futbalové ihrisko
D. skupina: L. Teplá, ZŠ s MŠ (budova 1. stupňa)

3. TURNUS 19.-23.7.2021
A. skupina: L. Teplá, ZŠ s MŠ (budova 1. stupňa)
B. skupina: Štiavnička, kostol Svätej rodiny
C. skupina: Ludrová, KD
D. skupina: L. Sliače, ZŠ J. Hanulu (dielne)

4. TURNUS 26.-30.7.2021
A. skupina: Ružomberok-Černová, telocvičňa ZŠ A. Hlinku
B. skupina: Likavka, futbalové ihrisko, ul. Za ihriskom

5. TURNUS 2.-6.8.2021
A. skupina: L. Teplá, ZŠ s MŠ (budova 1. stupňa)
B. skupina: Lisková, futbalové ihrisko
C. skupina: L. Sliače, tribúna 1. OFC, ul. K Medokýšu

Prihlasovanie nechávame otvorené, prihlásiť sa je možné PO DOHODE s koordinátorkami.

Výška príspevku za Talentáč 2021

Ak si chcete u zamestnávateľa uplatniť rekreačný príspevok na podujatie za Vaše dieťa, odporúčame uhradiť príspevok z účtu rodiča, ktorý si chce príspevok uplatniť (odporúčame overiť u svojho zamestnávateľa).

Pre platbu použite nasledovné údaje:

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2908 1521 (Tatra banka, a.s.)

Do poznámky k platbe uveďte: meno a priezvisko dieťaťa + turnus, za ktorý ste platbu zrealizovali (príklad: Janko Talentovaný, 2. turnus).

Počet detí v turnusoch je limitovaný. Prednosť dostanú deti, za ktoré prispeli rodičia na Talentáč skôr.

V prípade neuskutočnenia Talentáča z dôvodu sprísnenia opatrení proti covidu garantujeme vrátenie plnej sumy.

Storno podmienky pre iné prípady nájdete nižšie.

Doprava

Doprava na miesto stretnutia (ako aj cesta domov) je individuálna. Ak máte s dopravou dieťaťa problém, informujte nás, budeme sa snažiť Vám pomôcť. Určite nájdeme vhodné riešenie.

Strava a pitný režim

Deti dostanú desiatu, teplý obed a olovrant. Obedy sú zabezpečené formou cateringu. O dennom menu Vás budeme vopred informovať. Našou snahou je, aby deti dostali to, čo im chutí. Aby ich brušká nezostávali prázdne a odpadové nádoby plné. Ak Vaša dcéra/syn nejaké jedlo neznáša, informujte nás vopred.

Je potrebné, aby ste deťom pribalili podpísaný príbor k obedu.

NEZABUDNITE DO PRIHLÁŠKY UVIESŤ, AK JE DIEŤA ALERGICKÉ A MÁ INTOLERANCIU NA NIEKTORÚ Z POTRAVÍN!!!

Dieťa sa musí ráno naraňajkovať doma! Prosíme Vás, dohliadnite na to. Stáva sa nám, že deti prídu hladné a potom sú podráždené a bez nálady. Vždy si zisťujeme, kto ráno neraňajkoval. Kým príde čas desiaty, prejde niekoľko hodín. Zdravé a sýte raňajky sú základom príjemného dňa.

UPOZORNENIE:
NEDÁVAJTE DEŤOM SO SEBOU ŽIADNE DOMA PRIPRAVENÉ JEDLO! Môžu si priniesť nekrájané ovocie a balené potraviny s neporušeným obalom kúpené v obchode (croissant, dobošku, tyčinky…). Za dodržanie tohto pravidla vopred ďakujeme. Ide nám o zdravie Vašich detí! Počas dňa sa im môže potravina v ruksaku pokaziť a po konzumácii nastanú zbytočné komplikácie všetkým účastníkom, pretože nebude možné 100%ne zistiť skutočnú príčinu problému.

PITNÝ REŽIM – dieťa si každé ráno prinesie vlastnú PODPÍSANÚ fľašu naplnenú doma. Po vypití obsahu si bude čapovať do fľaše nápoje, ktore zabezpečíme my (čaj, vodu, limonádu). Na pitný režim detí dohliada zdravotník a animátori, deti sú po celý deň napomínané, aby sa napili.

Kto sa stará o Vaše deti?

TALENTÁČ prebieha pod dozorom dvoch koordinátoriek, ktoré majú viac ako 10 ročné skúsenosti s organizovaním animačných programov pre deti a bohatú prax v práci s mládežou.

Vaše poklady sú v dobrých a zodpovedných rukách. Naši animátori sú vyškolení na prácu s deťmi a absolvovali kurz prvej pomoci.

Vaše talenty budú rozdelené do skupiniek po 10 detí. Každá skupina má vlastného dospelého animátora a pomocného animátora.

V rámci opatrení proti COVID-19 skupiny nebudú vo vzájomnom kontakte. Majú zabezpečené vlastné priestory a program. Budú však prepojené virtuálne, takže si jednotlivé tímy spoločne zasúťažia.

Storno podmienky

Storno platby je možné uplatniť len z vážnych dôvodov!

  •  Ak sa Talentáč neuskutoční z dôvodov opatrení proti corone (zákaz organizácie podujatí) alebo ak za dieťa, ktoré sa nebude môcť zúčastniť nájdete náhradníka, garantujeme Vám vrátenie 100% príspevku.
  • Ak Vaše dieťa pred nástupom ochorie (alebo bude musieť byť pred nástupom v izolácii kvôli styku s pozitívnou osobou), máte právo umiestniť dieťa v inom turnuse. Ak účasť nebude možná, vrátime Vám platbu zníženú o náklady na prípravu (nákup tričiek, hrnčekov na tvorenie a pod., tieto Vám priložíme k stornu).
  • Ak dieťa nebude môcť nastúpiť na turnus z nejakých iných (vopred predvídateľných) dôvodov, vrátime Vám platbu zníženú o náklady na prípravu (nákup tričiek, hrnčekov na tvorenie a pod., tieto Vám priložíme k stornu) a tiež o náklady na mzdy animátoriek.

Podporujú nás